خدمات ما


قفسه بندی سنگین (راهرو پهن)

این نوع سیستم برای انبار های مواد اولیه، محصول کالا های سنگین در اندازه ها و بسته بندی های مختلف و همچنین سهولت دستیابی به مواد و کالا با ظرفیت و قدرت تحمل وزن های متفاوت متناسب با نیاز مصرف کنندگان طراحی شده است.

قفسه بندی سنگین (راهرو باریک)

این سیستم مشابه قفسه بندی بندی سنگین راک راهرو پهن می باشد که در آن راهرو ها باریک بوده و مواد و کالاهای متنوع بر روی پالت توسط لیفتراک های مخصوص جا به جا می گردد. در این سیستم امکان استفاده از فضا به دلیل باریک بودن راهرو های بین قفسه ها بیشتر می باشد.

درایوین راک

سیستم فوق با استفاده از کانال های بارگذاری به عنوان راهرو مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل قابلیت استفاده از فضای انبار به چندین برابر افزایش می یابد. در این سیستم آخرین بار گذاشته شده، اولین بار قابل برداشت خواهد بود.

بالکی راک (راک کفپوش دار)

سیستم فوق مشابه قفسه بندی پالت راک می باشد با این تفاوت که در آن بازو ها به وسیله پانل پوشانده می شود و برای کالاهای حجیم با وزن متوسط و با قابلیت برداشت دستی مناسب می باشد.

مزنین راک (Modular mezzanines)

سیستم فوق با استفاده از اجزاء قفسه بندی پالت راک از جنس ستون ها و بازو ها بوسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل و با پوشش پانل پله پوشانده می شود.

نیم طبقه پیش ساخته به منظور ایجاد سالن های دو طبقه، ایجاد دفاتر کار و نگهداری کالا و مواد می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

این سیستم دارای پلکان های دسترسی به طبقات فوقانی و نرده کشی می باشد.

قفسه بندی سبک و نیمه سنگین

سیستم فوق بصورت یک تا سه طبقه با قابلیت انتخاب کفه های سبک و نیمه سنگین در ابعاد، اندازه و رنگ های متنوع برای نگهداری و دسته بندی ملزومات، قطعه یدکی و ابزار آلات ارائه می گردد.