پیچ و مهره

 نبشی را به طبقه وصل می کند.

قفسه بندی مشبک فلزی

ویژه گی های ورق گالوانیزه

پیچ و مهره گالوانیزه

 

 

مزایا و معایب پیچ و مهره گالوانیزه گرم فرآیند گالوانیزه گرم یکی از انواع آبکاری پیچ و مهره است هرچند که امروزه این آبکاری به سبب مشکلاتی که دارد با آبکاری داکرومات جایگزین شده است که در ادامه مزایا و معایب آبکاری آبکاری پیچ و مهره آبکاری گالوانیزه گرم را ذکر خواهیم کرد. مزایای پیچ و مهره گالوانیزه گرم : در فرآیند گالوانیزه گرم روی به داخل سطح فولاد نفوذ کرده و یک پوشش سطحی بسیار مقاوم را به وجود می آورد به گونه ای که ایجاد خراش بر روی سطح پیچ و مهره ها نیز آن ها را در معرض زنگ زدگی قرار نمی دهد. این پوشش از زینک یا روی از 35 الی 85 میکرون بسته به قطر پیچ و مهره متفاوت است. معایب پیچ و مهره گالوانیزه گرم : 1- فرآیند گالوانیزه گرم در دمای بسیار بالا 465-445 درجه سانتی گراد صورت می گیرد که این دما باعث می شود در اکثر مواقع سختی پیچ و مهره چند راکول افت کند به طوری که پیچ و مهره کلاس 10.9 پس از انجام پروسه گالوانیزه گرم گاهی در تست های کشش و ضربه به اندازه 9.8 سختی از خود نشان میدهد. از این نظر فرآیند آبکاری داکرومات به گالوانیزه گرم ارجحیت دارد. 2- طی فرآیند گالوانیزه گرم لایه ای از روی بر روی سطح پیچ و مهره قرار گرفته و باعث میشود قطر اسمی آنخا چند میکرون روی سطح و در کل دور یک دایره افزایش یافته و این امر بستن مهره روی پیچ را با مشکلاتی مواجه می سازد که برای حل این مشکل قبل از انجام آبآبکاری گرم پیچ و مهره اور سایز می کنند که باز این فراِند هم مشکلات خود را برای پیچ و مهره دارد که راه حل مشکل اور سایز شدن پیچ این است که در فرآیند گالوانیزه گرم اور سایز کردن مهره ها پس از گالوانیزه است که در واقع برداشتن لایه ی محافظ روی از داخل مهره بوده که آن ها را در معرض خوردگی قرار می دهد..